กระดานอัจริยะกับการประชุม

ในการประชุมแต่ละครั้ง การสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจเนื้อหาตรงกัน ทำให้สามารถหารือ และ แสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประชุมนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดี

วิธีการที่สามารถนำมาช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันเช่น การอธิบายด้วยคำพูด การมีรูปภาพประกอบ การใช้สไลด์ประกอบ หรือการใช้วีดีโอประกอบ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถนำมาช่วยยกระดับการสื่อสารให้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การใช้ Projector ร่วมกับฉากเพื่อนำมาฉายแสดงภาพประกอบการอธิบาย การใช้จอ LED ซึ่งมีความละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อแสดงสไลด์และวีดีโอต่างๆ การใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อเขียนและอภิปรายหารือร่วมกันในประเด็นนั้นๆ รวมถึงปัจจุบันที่มีการทำงานแบบออนไลน์มากขึ้น ก็สามารถใช้เทคโนโลยีด้าน Video Conference เพื่อให้การประชุมเปรียบเสมือนการประชุมอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน

โดยเทคโนโลยีล่าสุดที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม คือ “กระดานอัจริยะ” หรือ Interactive Board ที่รวมเอา function และประโยชน์ของอุปกรณ์สำหรับการประชุม ไม่ว่าจะเป็น Projector , จอ LED , กระดาน whiteboard เข้าด้วยกัน รวมถึงการมีไมโครโฟน และกล้องในตัว เพื่อรองรับการประชุมแบบ Video Conference อีกด้วย

ด้วยกระดานอัจริยะ เพียงตัวเดียว สามารถทำให้การประชุมนั้นสามารถสื่อสารได้ง่ายและตรงประเด็นมากขึ้น ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงไอเดียได้มากขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมในการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุม

ทำให้ผลลัพธ์จากการประชุมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กระดานอัจริยะของ Dahua สามารถตอบโจทย์ทุกการประชุม ด้วย feature ที่โดดเด่น

1. การเขียนให้ความรู้สึกที่ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเขียนบน Whiteboard ด้วยการลดช่องว่าง Air gap ลงทำให้การเขียนมีระยะระหว่างปากกาและกระดานน้อยมากจนผู้ใช้รู้สึกเหมือนการเขียนบนกระดาน Whiteboard จริงๆ ทำให้ในการเขียนประกอบการอธิบายสนุกยิ่งขึ้น
สามารถสร้างไอเดียต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น จนทำให้ผลลัพธ์ของการประชุมดียิ่งขึ้น

2. สามารถแชร์เนื้อหาบนจอได้อย่างง่ายดาย ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ จอ Tablet หรือจอมือถือได้อย่างง่ายดาย ผ่านหลายช่องทางด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็น
• การใช้ Dongle
• การแชร์ผ่าน Airplay
• หรือใช้ Application E-share
โดยหน้าจอ Interactive board รองรับการแชร์จอได้สูงสุดถึง 9 จอด้วยกัน

3. Build-in กล้องและไมโครโฟนในตัว
การประชุมผ่านทาง Video Conference ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สิ่งที่สำคัญคือการสร้างประสบการณ์ในการประชุมนั้นให้เสมือนกับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดกำลังประชุมอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน ระบบที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการประชุมได้ก็คือการมีระบบภาพและเสียงที่ดี กระดานอัจริยะ Dahua มีจอแสดงผลที่ความละเอียด 4k และมีการ Build-in กล้องและไมโครโฟนในตัว ทำให้ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ไมโครโฟนและกล้องแยกสำหรับห้องประชุมนั้นๆ ก็สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีในการประชุมได้