ระบบการจอง

ทรัพยากรในสำนักงาน

INNO-Book คือระบบการจองทรัพยากร
ที่จะช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานด้วยการลดกระบวนการจองให้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ระบบการจองห้องประชุม
พนักงานสามารถจองห้องประชุมได้ด้วยตัวเองอย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยให้องค์กรมองเห็นภาพรวมการใช้ห้องประชุมว่าคุ้มค่าหรือไม่

หน่วยงานที่ทำงานแบบไฮบริด พนักงานไม่จำเป็นต้องมีที่นั่งประจำ หากต้องมานั่งทำงานที่สำนักงานสามารถจองที่นั่งสำหรับตนเองได้สะดวกรวดเร็ว องค์กรยังสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า

หลังจากพนักงานจองที่นั่งสำเร็จ พนักงานยังสามารถจองล็อกเกอร์เพื่อเก็บสัมภาระได้อีกด้วย

ลักษณะเฉพาะ