ระบบจอดรถอัจฉริยะจะทำงานร่วมกับระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ
ทำให้รู้จักผู้ที่เข้าใช้ที่จอดรถ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้ถูกรับเชิญ หรือ เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบ
นอกจากนี้ ระบบยังสามารถแสตมป์และคิดค่าบริการตามชั่วโมงที่จอดได้อีกด้วย