กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ

86" UHD Interactive Whiteboard

Model: DS-D5B86RB-C

86" UHD Interactive Whiteboard

Model: DS-D5B86RB-D

75" UHD Interactive Whiteboard

Model: DS-D5B75RB-D

86" UHD Interactive Whiteboard

Model: DS-D5C86RB-B

75" UHD Interactive Whiteboard

Model: DS-D5C75RB-B

65" UHD Interactive Whiteboard

Model: DS-D5C65RB-B

75" UHD Interactive Whiteboard

Model: DS-D5B75RB-C

65" UHD Interactive Whiteboard

Model: DS-D5B65RB-D

65" UHD Interactive Whiteboard

Model: DS-D5B65RB-C

86'' UHD Smart Interactive Whiteboard

Model: DS-D5C86RB-A

75'' UHD Smart Interactive Whiteboard

Model: DS-D5C75RB/A

65'' UHD Smart Interactive Whiteboard

Model: DS-D5C65RB-A